Brankári
Patrik
Macej
Jakub
Hric
Richard
Ludha
Obrancovia
Miroslav
Viazanko
Ján
Mizerák
Jakub Piotr
Kiwior
Matúš
Marcin
Dominik
Straňák
Samuel
Jenat
Erik
Otrísal
Útočníci
Jakub
Šulc
Daniel
Skiba
Daniel
Pavúk
Viktor
Vondryska
Záložníci
Dávid
Leško
Juraj
Chvátal
Samuel
Ďatko
Peter
Lipták
Nicolas
Mejri
Jozef
Pastorek
René
Paraj
Jozef
Špyrka
Roland
Galčík
Martin
Pribula
Kristijan
Trapanovski